Conceptueel meedenken

Regelmatig maak ik mee dat eigenlijk te snel wordt gestart met de uitvoering van een event, zonder dat voldoende wordt stilgestaan bij definiëren van de uitgangspunten en doelstellingen.

Relevante vragen om mee te starten zijn bijvoorbeeld:

1.

Wat wilt u bereiken? Waarom wilt u deze bijeenkomst organiseren? Is dat voor alle betrokkenen duidelijk?

2.

Sluit het event aan bij de marketing strategie van uw bedrijf?

3.

Hoe ‘vangt’ u de aandacht van uw doelgroep? Kernvraag is ‘what’s in it for them’. Dat klinkt zo logisch, toch wordt vaak vanuit de organisator geredeneerd in plaats vanuit de doelgroep.

Pas als duidelijk is wat u met een event wilt bereiken en waarom u het organiseert, kunt u na afloop toetsen of het geslaagd is.

Aan de hand van de antwoorden kan vervolgens worden gestart met de vertaling naar een inhoudelijk en creatief concept.